استارت ماشین

استارت ماشین چیست و چه اجزایی دارد؟

استارت ماشین یا همان موتور استارت motor starter یکی از قطعات راه اندازی و مهم سیستم برق خودرو محسوب می‌شود. درواقع استارت از دو آهن ربای الکترونیکی تشکیل شده است که قدرت استارت بستگی به نیروی آهن ربایی آن دارد بنابراین خیلی مهم است که آهن ربا ها قدرت نیروی بالایی داشته باشند.

ادامه مطلب